Quần kẹp và kèm vớ

Có thể sử dụng để quần kẹp vớ trong phòng ngủ hoặc giữ vớ cho nhiều người dùng cho giới văn phòng hay girl ở sàn nhảy

Liên hệ

  • c Phương
  • 0902954894
  • 86/3b ông ích khiêm. Q.11
  • phuong_phan94@yahoo.com